Where Hands Touch

Where Hands Touch (2018) เมื่อมีสงคราม ความสูญเสียเกิดได้ทั้งฝ่ายที่แพ้และชนะ ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นประชาชน ที่เห็นได้ชัดในประวัติศาสตร์โลกคือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักหนังเรื่องหนึ่งใน เว็บหนังออนไลน์ กับหนังที่มีชื่อว่า “Where Hands Touch” Where Hands Touch ภาพยนตร์แนว โรแมนติก Romance เขียนบทและกำกับโดย Amma Asante สร้างจากเรื่องจริงของคนผิวสีที่อยู่ในเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งแม้เธอจะเป็นชาวเยอรมันแค่ชะตาของเธอนั้นเลวร้ายไม่ต่างจากชาวยิว  ในประเทศเยอรมนี ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งปกครองโดยนาซี ลีย์น่า หญิงสาวผิวสีลูกครึ่งเยอรมัน-ฝรั่งเศส เนื่องจาก เคอร์สติน แม่ของเธอได้พบรักกับพ่อที่เป็นทหารผิวสีชาวฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งขณะนั้นกองทัพฝรั่งเศสได้มาเข้ามาบุกยึดเยอรมัน เมื่อเข้าสู่ยุคนาซี ใครที่เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสจะถือว่ามีความผิดและถูกจับเข้าไปในค่ายกักกันรวมกับชาวยิว ในช่วงแรกลีย์น่าจึงแอบอยู่ใต้ถุนบ้านทุกครั้งที่มีทหารนาซีเข้ามาตรวจบ้าน เคอร์สตินตัดปัญหานี้ด้วยการย้ายไปอยู่เมืองอื่นและทำเอกสารใหม่ให้กับลีย์น่า เธอมีลูก 2 คนคือ ลีย์น่า ลูกสาวคนโตและ โคน ลูกชายคนเล็ก เป็นลูกกับสามีใหม่ของเคอร์สตินชาวเยอรมัน นั่นเท่ากับว่าเขามีเชื้อสายเยอรมัน 100 เปอร์เซ็นต์ซึ่งต่างจากลีย์น่า ส่งผลให้โคนไม่ค่อยชอบพี่สาวตัวเองเพราะเธอเป็นทั้งลูกครึ่งฝรั่งเศสและเป็นคนผิวสี เพราะในช่วงเวลานั้นคนผิวสีในเยอรมันถือเป็นคนชายขอบและไม่ได้ถูกยอมรับในสังคม…Continue Reading “Where Hands Touch (2018)”

Where Hands Touch

Where Hands Touch (2018) เมื่อมีสงคราม ความสูญเสียเกิดได้ทั้งฝ่ายที่แพ้และชนะ ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นประชาชน ที่เห็นได้ชัดในประวัติศาสตร์โลกคือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักหนังเรื่องหนึ่งใน เว็บหนังออนไลน์ กับหนังที่มีชื่อว่า “Where Hands Touch” Where Hands Touch ภาพยนตร์แนว โรแมนติก Romance เขียนบทและกำกับโดย Amma Asante สร้างจากเรื่องจริงของคนผิวสีที่อยู่ในเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งแม้เธอจะเป็นชาวเยอรมันแค่ชะตาของเธอนั้นเลวร้ายไม่ต่างจากชาวยิว  ในประเทศเยอรมนี ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งปกครองโดยนาซี ลีย์น่า หญิงสาวผิวสีลูกครึ่งเยอรมัน-ฝรั่งเศส เนื่องจาก เคอร์สติน แม่ของเธอได้พบรักกับพ่อที่เป็นทหารผิวสีชาวฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งขณะนั้นกองทัพฝรั่งเศสได้มาเข้ามาบุกยึดเยอรมัน เมื่อเข้าสู่ยุคนาซี ใครที่เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสจะถือว่ามีความผิดและถูกจับเข้าไปในค่ายกักกันรวมกับชาวยิว ในช่วงแรกลีย์น่าจึงแอบอยู่ใต้ถุนบ้านทุกครั้งที่มีทหารนาซีเข้ามาตรวจบ้าน เคอร์สตินตัดปัญหานี้ด้วยการย้ายไปอยู่เมืองอื่นและทำเอกสารใหม่ให้กับลีย์น่า เธอมีลูก 2 คนคือ ลีย์น่า ลูกสาวคนโตและ โคน ลูกชายคนเล็ก เป็นลูกกับสามีใหม่ของเคอร์สตินชาวเยอรมัน นั่นเท่ากับว่าเขามีเชื้อสายเยอรมัน 100 เปอร์เซ็นต์ซึ่งต่างจากลีย์น่า ส่งผลให้โคนไม่ค่อยชอบพี่สาวตัวเองเพราะเธอเป็นทั้งลูกครึ่งฝรั่งเศสและเป็นคนผิวสี เพราะในช่วงเวลานั้นคนผิวสีในเยอรมันถือเป็นคนชายขอบและไม่ได้ถูกยอมรับในสังคม…Continue Reading “Where Hands Touch (2018)”

Where Hands Touch

Where Hands Touch (2018) เมื่อมีสงคราม ความสูญเสียเกิดได้ทั้งฝ่ายที่แพ้และชนะ ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นประชาชน ที่เห็นได้ชัดในประวัติศาสตร์โลกคือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักหนังเรื่องหนึ่งใน เว็บหนังออนไลน์ กับหนังที่มีชื่อว่า “Where Hands Touch” Where Hands Touch ภาพยนตร์แนว โรแมนติก Romance เขียนบทและกำกับโดย Amma Asante สร้างจากเรื่องจริงของคนผิวสีที่อยู่ในเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งแม้เธอจะเป็นชาวเยอรมันแค่ชะตาของเธอนั้นเลวร้ายไม่ต่างจากชาวยิว  ในประเทศเยอรมนี ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งปกครองโดยนาซี ลีย์น่า หญิงสาวผิวสีลูกครึ่งเยอรมัน-ฝรั่งเศส เนื่องจาก เคอร์สติน แม่ของเธอได้พบรักกับพ่อที่เป็นทหารผิวสีชาวฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งขณะนั้นกองทัพฝรั่งเศสได้มาเข้ามาบุกยึดเยอรมัน เมื่อเข้าสู่ยุคนาซี ใครที่เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสจะถือว่ามีความผิดและถูกจับเข้าไปในค่ายกักกันรวมกับชาวยิว ในช่วงแรกลีย์น่าจึงแอบอยู่ใต้ถุนบ้านทุกครั้งที่มีทหารนาซีเข้ามาตรวจบ้าน เคอร์สตินตัดปัญหานี้ด้วยการย้ายไปอยู่เมืองอื่นและทำเอกสารใหม่ให้กับลีย์น่า เธอมีลูก 2 คนคือ ลีย์น่า ลูกสาวคนโตและ โคน ลูกชายคนเล็ก เป็นลูกกับสามีใหม่ของเคอร์สตินชาวเยอรมัน นั่นเท่ากับว่าเขามีเชื้อสายเยอรมัน 100 เปอร์เซ็นต์ซึ่งต่างจากลีย์น่า ส่งผลให้โคนไม่ค่อยชอบพี่สาวตัวเองเพราะเธอเป็นทั้งลูกครึ่งฝรั่งเศสและเป็นคนผิวสี เพราะในช่วงเวลานั้นคนผิวสีในเยอรมันถือเป็นคนชายขอบและไม่ได้ถูกยอมรับในสังคม…Continue Reading “Where Hands Touch (2018)”