Operation Varsity Blues the College Admissions Scandal

Operation Varsity Blues the College Admissions Scandal I เกมส์โกงมหาวิทยาลัยในฝัน (2021) อเมริกา ดินแดนเสรีภาพและประชาธิปไตยที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะไปอยู่ แน่นอนว่าประเทศมหาอำนาจย่อมมีศัตรูรายล้อมอยู่ทั่วโลก ทำให้ต้องใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อสร้างยุทโธปกรณ์และกองทัพทางการทหาร สิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ เพราะงบในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานบางอย่างถูกตัดไปใช้ในการสู้รบจนหมด ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ต้องให้ประชาชนจ่ายเองหรือเรื่องการศึกษาที่ไม่ได้เรียนฟรี จริงอยู่ที่หลายประเทศยังต้องให้ประชาชนใช้เงินส่วนตัวเพื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ แต่ก็แปลกไปสักหน่อยถ้าประเทศอย่างอเมริกายังต้องมีปัญหาเรื่องเหล่านี้อยู่ จึงมีการถกเถียงหลายครั้งว่าการที่รัฐใช้ภาษีจำนวนมากเพื่อการสู้รบนั้นเหมาะสมหรือไม่ วันนี้ผมมี หนังออนไลน์ เรื่องนี้ที่สะท้อนปัญหาระบบการศึกษาของอเมริกา ซึ่งเป็นหนังกึ่งสารคดีในชื่อ “Operation Varsity Blues the College Admissions Scandal เกมส์โกงมหาวิทยาลัยในฝัน”  Operation Varsity Blues the College Admissions Scandal ภาพยนตร์แนวหนังกึ่ง สารคดี Documentay ที่กำกับโดย คริส สมิธ ที่เคยกำกับสารคดีสุดโด่งดังอย่าง Jim & Andy: The Great Beyond – Featuring a…Continue Reading “Operation Varsity Blues the College Admissions Scandal I เกมส์โกงมหาวิทยาลัยในฝัน (2021)”

Operation Varsity Blues the College Admissions Scandal

Operation Varsity Blues the College Admissions Scandal I เกมส์โกงมหาวิทยาลัยในฝัน (2021) อเมริกา ดินแดนเสรีภาพและประชาธิปไตยที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะไปอยู่ แน่นอนว่าประเทศมหาอำนาจย่อมมีศัตรูรายล้อมอยู่ทั่วโลก ทำให้ต้องใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อสร้างยุทโธปกรณ์และกองทัพทางการทหาร สิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ เพราะงบในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานบางอย่างถูกตัดไปใช้ในการสู้รบจนหมด ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ต้องให้ประชาชนจ่ายเองหรือเรื่องการศึกษาที่ไม่ได้เรียนฟรี จริงอยู่ที่หลายประเทศยังต้องให้ประชาชนใช้เงินส่วนตัวเพื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ แต่ก็แปลกไปสักหน่อยถ้าประเทศอย่างอเมริกายังต้องมีปัญหาเรื่องเหล่านี้อยู่ จึงมีการถกเถียงหลายครั้งว่าการที่รัฐใช้ภาษีจำนวนมากเพื่อการสู้รบนั้นเหมาะสมหรือไม่ วันนี้ผมมี หนังออนไลน์ เรื่องนี้ที่สะท้อนปัญหาระบบการศึกษาของอเมริกา ซึ่งเป็นหนังกึ่งสารคดีในชื่อ “Operation Varsity Blues the College Admissions Scandal เกมส์โกงมหาวิทยาลัยในฝัน”  Operation Varsity Blues the College Admissions Scandal ภาพยนตร์แนวหนังกึ่ง สารคดี Documentay ที่กำกับโดย คริส สมิธ ที่เคยกำกับสารคดีสุดโด่งดังอย่าง Jim & Andy: The Great Beyond – Featuring a…Continue Reading “Operation Varsity Blues the College Admissions Scandal I เกมส์โกงมหาวิทยาลัยในฝัน (2021)”