Fantastic Fungi

Fantastic Fungi | เห็ดมหัศจรรย์ (2019) ก่อนที่ ไก่ กับ ไข่ จะเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นั้น มีสิ่งหนึ่งที่กำเนิดขึ้นมาก่อนหลายล้านปี นั่นก็คือ เห็ดรา พวกมันเป็นสิ่งแรกที่ก่อร่างสร้างตัวหลังจากอุกาบาตรชนโลกจนส่งผลให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ เห็ดราเหล่านี้เจริญเติบโต วิวัฒนาการให้อยู่รอดบนโลกที่แปรปรวนเพื่อรอต้อนรับกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ ดังนั้นถ้าหากคุณได้ ดูหนังใหม่ออนไลน์ เรื่องที่ผมกำลังจะเล่าอยู่ตอนนี้ จะรู้เลยว่าเห็ดมีความสำคัญกับเรามากที่คิดใน “Fantastic Fungi เห็ดมหัศจรรย์” Fantastic Fungi ภาพยนตร์แนว สารคดี Documentary กำกับโดย Louie Schwartzberg สารคดีที่เล่าถึงเห็ดราซึ่งมีความสำคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมาก ตั้งแต่การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของมนุษย์ รวมถึงยุคสงคราม  สิ่งแรกที่คนทั่วไปรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของเห็ด ก็คือจัดมันอยู่ในหมวดสถานะ อาหาร ในต่างประเทศแถบยุโรป เห็ดรายังเป็นอาหารทางเลือกสำหรับคนบางกลุ่ม พวกเขาจะมีชมรมรวมตัวกันเข้าป่าเพื่อหาเห็ดมาทำเป็นวัตถุดิบอาหารโดยเฉพาะ แต่สำหรับในไทยอาจจะมองเป็นเรื่องปกติที่หาทานได้ตามท้องตลาด ร้านอาหารอีสานและอาหารเหนือ เห็ดรามีเป็นล้านสายพันธุ์บนโลกใบนี้ การเป็นเพียงอาหารให้กับมนุษย์คงไม่ใช่สิ่งเดียวที่มันทำ ในป่าใหญ่ พวกเขาสื่อสารกันได้ผ่านรากไม้ใต้ดิน มันแผ่ขยายขยุ้มราฝังรากลึกลงไปจนเกิดเป็นระบบนิเวศน์ เมื่อสิ่งมีชีวิตเดินเข้าไปในป่า พืชทุกชนิดจะรับรู้ได้ผ่านขยุ้มรา ที่จริงแล้วมันมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตมากกว่าที่เราคิดเสียอีก มันอยู่กับเราตั้งแต่เกิดยังตาย เห็ดราจะทำหน้าที่ย่อยสลายศพที่เน่าเปื่อยเพื่อไปเป็นพลังงานให้กับพืช นักวิทยาศาสตร์พบราชนิดหนึ่งในถ้ำประเทศแอฟริกา ซึ่งบ่งชี้ว่าจุดกำเนิดของสายพันธุ์มนุษย์เริ่มขึ้นจากรา…Continue Reading “Fantastic Fungi | เห็ดมหัศจรรย์ (2019)”