Crack Cocaine Corruption and Conspiracy

Crack Cocaine Corruption and Conspiracy | ยุคแห่งแคร็กโคเคน (2021) โฆษณาชวนเชื่อ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐมักจะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างให้คนทั้งประเทศเชื่อเป็นหนึ่งเดียวว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งดีเลิศประเสริฐศรีหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย ในไทยเรามักจะคุ้นเคยกันอยู่ดีอยู่แล้ว ซึ่งแม้แต่ในอเมริกาเองก็มักจะสร้างโฆษณาชวนเชื่ออยู่บ่อยครั้ง วันนี้ผมจะยกตัวอย่างหนึ่งเคสสำคัญที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอเมริกาเป็นอย่างมากจาก หนังออนไลน์ เรื่องหนึ่ง “Crack Cocaine Corruption and Conspiracy ยุคแห่งแคร็กโคเคน” Crack Cocaine Corruption and Conspiracy ภาพยนตร์แนว สารคดี Documentary กำกับโดย สแตนลีย์ เนลสัน พูดถึงยาเสพติดชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า แคร็ก ซึ่งเป็นการดัดแปลงมาจากโคเคนและได้รับความนิยมสูงมากในยุค 80’s ของอเมริกา  ปี 1980 เรแกนได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีจากคะแนนโหวตที่ท่วมท้นของคนทั้งประเทศ ด้วยนโยบายที่กระตุ้นตลาดเสรีที่จะช่วยยกระดับผู้คนจากความยากจน เขาทำได้สำเร็จอย่างงดงาม เมื่อทั้งอเมริกาต่างมีชีวิตชีวา เฉลิมฉลองกับเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง และสิ่งที่ตามมาคือ โคเคน ยาเสพติดที่ให้ฤทธิ์เคลิบเคลิ้ม มีเสน่ห์ ผู้คนเต้นรำตลอดเวลา บางคนไม่กลับถึง 3 วัน แค่ดื่มน้ำและลุกขึ้นต่อ มันคือยาเสพติดเพื่อเข้าสังคมของคนชั้นสูง มันเริ่มแทรกซึมเข้าไปในวงการวอลสตรีท…Continue Reading “Crack Cocaine Corruption and Conspiracy | ยุคแห่งแคร็กโคเคน (2021)”

Crack Cocaine Corruption and Conspiracy

Crack Cocaine Corruption and Conspiracy | ยุคแห่งแคร็กโคเคน (2021) โฆษณาชวนเชื่อ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐมักจะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างให้คนทั้งประเทศเชื่อเป็นหนึ่งเดียวว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งดีเลิศประเสริฐศรีหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย ในไทยเรามักจะคุ้นเคยกันอยู่ดีอยู่แล้ว ซึ่งแม้แต่ในอเมริกาเองก็มักจะสร้างโฆษณาชวนเชื่ออยู่บ่อยครั้ง วันนี้ผมจะยกตัวอย่างหนึ่งเคสสำคัญที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอเมริกาเป็นอย่างมากจาก หนังออนไลน์ เรื่องหนึ่ง “Crack Cocaine Corruption and Conspiracy ยุคแห่งแคร็กโคเคน” Crack Cocaine Corruption and Conspiracy ภาพยนตร์แนว สารคดี Documentary กำกับโดย สแตนลีย์ เนลสัน พูดถึงยาเสพติดชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า แคร็ก ซึ่งเป็นการดัดแปลงมาจากโคเคนและได้รับความนิยมสูงมากในยุค 80’s ของอเมริกา  ปี 1980 เรแกนได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีจากคะแนนโหวตที่ท่วมท้นของคนทั้งประเทศ ด้วยนโยบายที่กระตุ้นตลาดเสรีที่จะช่วยยกระดับผู้คนจากความยากจน เขาทำได้สำเร็จอย่างงดงาม เมื่อทั้งอเมริกาต่างมีชีวิตชีวา เฉลิมฉลองกับเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง และสิ่งที่ตามมาคือ โคเคน ยาเสพติดที่ให้ฤทธิ์เคลิบเคลิ้ม มีเสน่ห์ ผู้คนเต้นรำตลอดเวลา บางคนไม่กลับถึง 3 วัน แค่ดื่มน้ำและลุกขึ้นต่อ มันคือยาเสพติดเพื่อเข้าสังคมของคนชั้นสูง มันเริ่มแทรกซึมเข้าไปในวงการวอลสตรีท…Continue Reading “Crack Cocaine Corruption and Conspiracy | ยุคแห่งแคร็กโคเคน (2021)”