Brave Blue World

Brave Blue World | ทางออกวิกฤติน้ำ (2020) ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า น้ำ ถือเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต แต่สิ่งจำเป็นนี้กลับไม่สามารถเข้าถึงทุกคนได้ เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่มนุษยชาติต้องเผชิญในศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบัน พื้นที่ประมาณ 71% ของโลกเป็นน้ำแล้วทำไมเราถึงยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในประเทศด้อยพัฒนาของโลกอยู่ พอได้ดูหนังใน เว็บหนังออนไลน์ ก็พบว่าคำตอบสำหรับคำถามที่ชัดเจนนี้คือน้ำที่ใช้หรือดื่มได้มีเพียง 2% ของน้ำทั้งหมดที่มีอยู่และเปอร์เซ็นต์นี้ได้ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเราเสียน้ำที่เราใช้ประจำวันไปอย่างง่ายดาย สารคดีดังกล่าวใช้ชื่อว่า “Brave Blue World ทางออกวิกฤติน้ำ” Brave Blue World ภาพยนตร์แนว สารคดี Documentary กำกับโดย ทิม นีฟส์ มีดารา นักเคลื่อนไหวคนดังอย่าง แมตต์ เดมอน เจเดน สมิธ ที่มาเล่าถึงปัญหาครั้งนี้ โดยมี เลียม นีสัน ที่เป็นผู้ให้เสียงบรรยายกับสารคดีเรื่องนี้อีกด้วย  สารคดีได้เล่าถึงปัญหาให้ครอบคลุมทั่วโลก พร้อมกับอธิบายปัญหาเกี่ยวกับน้ำในภูมิภาคต่างๆ และวิธีที่ผู้คนในแต่ละพื้นที่ใช้แนวคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น ซึ่งสารคดีได้ได้แนะนำเทคโนโลยีบางอย่างที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งนี้อย่าง  Water box ซึ่งเจเดน สมิธได้เป็นการแนะนำวิธีการใช้ของมันและผลลัพธ์ที่ได้,…Continue Reading “Brave Blue World | ทางออกวิกฤติน้ำ (2020)”

Brave Blue World

Brave Blue World | ทางออกวิกฤติน้ำ (2020) ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า น้ำ ถือเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต แต่สิ่งจำเป็นนี้กลับไม่สามารถเข้าถึงทุกคนได้ เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่มนุษยชาติต้องเผชิญในศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบัน พื้นที่ประมาณ 71% ของโลกเป็นน้ำแล้วทำไมเราถึงยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในประเทศด้อยพัฒนาของโลกอยู่ พอได้ดูหนังใน เว็บหนังออนไลน์ ก็พบว่าคำตอบสำหรับคำถามที่ชัดเจนนี้คือน้ำที่ใช้หรือดื่มได้มีเพียง 2% ของน้ำทั้งหมดที่มีอยู่และเปอร์เซ็นต์นี้ได้ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเราเสียน้ำที่เราใช้ประจำวันไปอย่างง่ายดาย สารคดีดังกล่าวใช้ชื่อว่า “Brave Blue World ทางออกวิกฤติน้ำ” Brave Blue World ภาพยนตร์แนว สารคดี Documentary กำกับโดย ทิม นีฟส์ มีดารา นักเคลื่อนไหวคนดังอย่าง แมตต์ เดมอน เจเดน สมิธ ที่มาเล่าถึงปัญหาครั้งนี้ โดยมี เลียม นีสัน ที่เป็นผู้ให้เสียงบรรยายกับสารคดีเรื่องนี้อีกด้วย  สารคดีได้เล่าถึงปัญหาให้ครอบคลุมทั่วโลก พร้อมกับอธิบายปัญหาเกี่ยวกับน้ำในภูมิภาคต่างๆ และวิธีที่ผู้คนในแต่ละพื้นที่ใช้แนวคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น ซึ่งสารคดีได้ได้แนะนำเทคโนโลยีบางอย่างที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งนี้อย่าง  Water box ซึ่งเจเดน สมิธได้เป็นการแนะนำวิธีการใช้ของมันและผลลัพธ์ที่ได้,…Continue Reading “Brave Blue World | ทางออกวิกฤติน้ำ (2020)”