Kachina

 

Možná, že nás prapravnuci jednou budou zobrazovat takto, jako rozporuplné bytosti z dávných časů zašlých "božských technologií", které jejich prarodiče vyvedli na novou cestu ze světa, v němž už se bez masky nedalo přežít. 


• Budeme se snažit předat svým dětem jen dobré, a protože od nich budeme chtít držet daleko všechno, co způsobilo zkázu našeho světa, ZAKÁŽEME JIM POUŽÍVAT KOLO...

• Budeme se snažit naučit je jednotě mezi sebou a vést je k životu v jednotě s přírodou. 

• Budeme se snažit naučit je ctít tradici a memorovat potřebné tak, aby tyto myšlenky, ne v zaprášených knihách, ale v živých mozcích přetrvaly věky. Nebudeme podporovat písmo, protože živou myšlenku mohou přenášet jen živí lidé. Zaznamenané myšlenky nežijí.

• Protože se vývoj fyzikálního světa uskutečňuje v rámci jeho možností a nadto existují cyklické události kosmického rázu, budeme předpokládat, že se vývoj za jistých okolností může do jisté míry opakovat tak, jak jsme to zažili. Vštípíme budoucím, aby sledovali jisté příznaky. Pokud se projeví, musí pro ně být varováním. Tomuto odkazu se později bude říkat "proroctví".

• Bohové a kačiny nebyli mimozemšťané, BYLI JSME TO MY!


PROROCTVÍ HOPI
aneb
Přechod do pátého světa


"Konec všeho ceremonialismu Hopi přijde, když jeden z Kačinů sejme svou masku během tance na shromaždišti před neiniciovanými dětmi. Načas tu nebudou žádné ceremonie, žádná víra. Až bude Oraibi omlazeno, i se svou vírou a obřady, bude to znamenat začátek nového cyklu života Hopi."

"Třetí světovou válku rozpoutají lidé v jiných starých zemích, kteří zradí dávno získané světlo (boží moudrost nebo rozum). Spojené státy budou zničeny, země i lidé, atomovými bombami a radioaktivitou. Jen Hopi a jejich mateřská země bude zachována jako oáza, v níž budou hledat útočiště uprchlíci." 

"Protiletecké kryty jsou podvod. Jen materialisté se snaží budovat kryty. Ti, kdo mají mír ve svých srdcích už jsou v tom nejmocnějším útočišti života. Pro zlo není úkrytu."

"Ti, kdo se nepodíleli na dělení světa ideologiemi jsou připraveni pokračovat v životě v jiném světě, at už jsou černé, bílé, rudé, nebo žluté rasy. Všichni jsou bratři."

"Tato válka bude konfliktem ducha s materiální podstatou. Hmotné věci budou zničeny duchovními bytostmi, které zůstanou aby vytvořily jeden svět a jeden národ pod jedinou mocí, mocí Stvořitele."

"Ta doba je blízko. Příjde to, když bude Kačina Saquasohuh (Modrá Hvězda) tančit na shromaždišti a sejme svou masku. On zastupuje velmi vzdálenou a ještě neviditelnou Modrou hvězdu, která se už  brzy objeví. [Někteří mluvčí Hopi tvrdí, že očekávanou Modrou hvězdou byla kometa Hale-Bopp.] Ta doba je předpovězena v písni, zpívané během obřadu Wuvuchim. Ta píseň, která zazněla v roce 1914, chvíli před první světovou válkou a znovu roku 1940 před tou druhou, popisuje rozpolcenost, zkomolení a nenávistí poskvrněné hopijské rituály, následované stejnými zly rozprášenými po celém světě. Tutéž píseň jsme zpívali během obřadu Wuvuchim roku 1961."

"Přechod do budoucího Pátého světa započal. Přičinili se o to skromní lidé malých národů, kmenů a rasových menšin. Můžete to pozorovat na samotné Zemi. Rostlinné formy předchozích světů začínají klíčit ze semen. Kdyby byli lidé dost moudří, aby to viděli, mohli by začít se studiem nové botaniky. Tytéž druhy semen byly zasety na nebe jako hvězdy. Stejný druh semen byl zasazen do našich srdcí. Všechna jsou stejná, záleží jen na tom, jak se na ně díváte. To je to, co způsobí přechod na příští, pátý svět."

"To je obsahem devíti nejdůležitějších proroctví Hopi, ve spojení se stvořením devíti světů: tří předešlých světů, na nichž jsme žili, současný čtvrtý svět, tři budoucí světy které máme ještě poznat ze zkušenosti, a svět Taiowy, Tvůrce a jeho synovce Sotuknang."

[Podle knihy The Book of the Hopi od Franka Waterse]


White Feather z klanu Medvěda

"Čtvrtý svět brzy skončí a pátý svět bude začítat. To všichni starší všude vědí. Znamení se vyplnila už před mnoha lety, a tak málo ještě zbývá."

Toto je první znamení: 
"Bylo nám řečeno že přijdou lidé bílé pleti jako Pahana, ale nežijí jako Pahana. Jsou to lidé, kteří berou zemi, která není jejich, a kteří uhodí své nepřátele hromem. (Střelné zbraně)

Toto je druhé znamení: 
"Naše země uvidí příchod točících se kol naplněných hlasy." (Kryté vozy)

Toto je třetí znamení: 
"Podivné zvíře, jako buvol ale s velkými dlouhými rohy, vpadne do země ve velkém počtu." (Dlouhorohý dobytek)

Toto je čtvrté znamení: 
"Země bude překřížena železnými hady." (Železniční koleje )

Toto je páté znamení: 
"Zemi křížem krážem překříží obrovská pavučina." (Elektrická a telefonní vedení)

Toto je šesté znamení: 
"Zemi budou křížovat proudy kamene, který dělá obrázky na slunci. (Betonové silnice produkující efekt, známý jako zrcadlení či fatamorgána)

Toto je sedmé znamení: 
"Uslyšíte o moři zbarveném na černo, a mnoho žijících věcí kvůli tomu zahyne. (Rozlitý olej)

Toto je osmé znamení: 
"Uvidíte mnoho mladých, kteří nosí své vlasy dlouhé jako náš lid, přijít a připojit se ke kmenovému národu, aby poznali naše způsoby a moudrost." (Hippies)

A tohle je deváté a poslední znamení: 
"Uslyšíte o bydlišti na nebesích, nad zemí, které bude padat s velkým burácením. Bude to vypadat jako modrá hvězda. Velmi brzy nato ceremonie hopijského lidu ustanou."

Toto jsou znamení, že velká zkáza je tady: 
"Země se bude kolébat sem a tam. Bílý člověk bude bojovat s lidmi v ostatních zemích - s těmi, kteří jako první ovládli světlo moudrosti. Bude tam mnoho sloupců dýmu a oheň jako ten, který bílý člověk udělal v poušti nedaleko odtud.
Ti kdo zůstanou a žijí na místech jako Hopi budou v bezpečí. Pak tu bude hodně k obnovení. A brzy, velmi brzy nato, se Pahana navrátí. Přinese s sebou úsvit pátého světa. Budeme sít semena jeho moudrosti do svých srdcí. Stejně tak i nyní už byla zaseta semena. Mají uhladit cestu k přechodu do pátého světa."

 


Martin Gasheseoma

Jiné staré proroctví Hopi upozorňuje, že by na Zemi nemělo být dopraveno nic z Měsíce. Pokud se tak stane, varují Hopi, bude narušena rovnováha přirozených univerzálních zákonů a sil , následovat budou zemětřesení, výrazné změny vzoru počasí a sociální nepokoje. (Všechny tyto věci se dnes dějí, ač přirozeně ne nutně jen kvůli dovezené měsíční hornině.)
Sedmého srpna 1970 došlo ke spektakulárnímu pozorování UFO, dosvědčenému tucty lidí a doloženému fotografiemi, které pořídil Chuck Roberts z Prescott Courier. K události došlo poté, když několik indiánů Hopi "vyvolávalo UFO". Příhoda byla některými Hopi vyložena jako částečné naplnění události Druhého Mesa, jako varování upozornující na přicházející Den očištění, po němž budou věrní Hopi přeneseni na jiné planety v "lodích bez křídel."

Lidé, kteří před tisíciletími přežili Velkou Záplavu, se rozdělili do čtyř skupin, které se rozešly všemi čtyřmi směry. Jen jedna skupina dokončila svou cestu - k severnímu pólu a zpět - pod dozorem zářící "hvězdy", na níž cestoval Velký duch Massau'u. Po přistání jim vydal petroglyf Druhého Mesa, zobrazující dívku sedící v bezkřídlé, kopulovitě profilované lodi. Tento petroglyf označuje příchod Dne Očišťování, když opravdoví Hopi poletí k jiným planetám v "lodích bez křídel."

Hopi rovněž prorokují, že pokud bude vykopáno srdce hopijské země, dojde k velkým poruchám rovnováhy v ostatní přírodě; pro Hopi je jejich posvátná země obrazem mikrokosmu celé planety; jakékoliv porušení přírody v oblasti Four Corners se zesíleně odrazí všude na Zemi.

Martin Gasheseoma nedávno řekl: "Hopijští starší nám řekli, že až byliny rozkvetou uprostřed zimy, měli bychom jet do Santa Fe varovat každého před utrpením a zkázou, která přijde, jestliže lidé nezmění své způsoby. Vloni, uprostřed zimy, začaly rostliny kvést."

Kolik utrpení a zkázy bude provázet dobu očišťování, a jaký bude konečný výsledek? 
Martin Gasheseoma předpovídá soud před velkým zrcadlem a smrt všech zlých a zkažených, s pouhou hrstkou lidí, přeživších ze všech zámořských národů, kteří pak přijdou na tento kontinent, "jemuž říkáme nebe."

"Veškerá utrpení vstupující do této země s tornády, záplavami, a zemětřeseními vyvolává dech Matky Země, která je v bolestech," říká Roberta Blackgoat, jedna ze starších národa Independent Dineh (Navajo), sídlícího v Big Mountain. Vysvětluje, že oblast Four Corners je obzvlášť posvátná, protože doslova obsahuje vnitřní orgány matky Země - uhlí a uran, který Úřad pro indiánské záležitosti dovolil těžit společnosti Peabody Coal Mine... 
"Zkoušejí jí vzít drahocenné vnitřnosti pro peníze," říká Blackgoat. "Můj dědeček mi říkal, že uhlí je jako játra a uran je obojí - srdce i plíce Matky Země." 
Hopijští a navajští tradicionalisté bojovali proti dolování.

Všechny záležitosti života a smrti budou podle Hopi rozhodnuty až se vrátí Pahana, včetně teorií, které se vyrojily okolo jeho identity. Protože Pahana také byl nazýván Bílým Bratrem, a protože se má vrátit z východu, chtěli Hopi po staletí vědět, zda by mohl být Španěl či Anglosas, a proto vynalezli test pro určení pravého Pahany, včetně znalosti pozdravu bratrství, shod náboženské víry a držení pohřešovaného kusu kamenné tabulky. Mnozí byli zkoušeni, včetně katolíků, baptistů a mormonů, ale nikdo neprošel k spokojenosti hopijských tradic .

 


Vyplněná proroctví - Dan Evehema, starší kmene Hopi

 

[Z různých zdrojů - Thomas E. Mails & náčelník Dan Evehema]

"Přijde čas, kdy ze země bude vystupovat mystická mlha, oslabující mysl a srdce všech lidí. Vodítka moudrosti a znalostí se rozkymácejí a Velké Zákony Tvůrce v lidské mysli zaniknou. Děti budou mimo kontrolu, už nebudou poslouchat vůdce a rozbují se nemravnost a konkurenční válka z hrabivosti."

"Když už konec bude blízko, spatříme polární záře (aureolu) kolem nebeských těles. Čtyřikrát se objeví i kolem Slunce jako memento, že musíme reformovat, že se lidé všech barev musí spojit a povstat za přežití, a že musíme odhalit příčinu našich dilemat. Jestliže předtím neudeří lidské zbraně, pak nastane mír."

"Přijde čas, kdy zakusíme opožděné jaro a brzké mrazy, to bude znamení návratu ledové doby."

"Máme za to, že militarismus se rodí z nespravedlnosti, bídy a nevědomosti tam, kde absolutistický vládní systém nechce vyslechnout stížnosti menšin. Takže lidé se uchylují k násilí, demonstracím a dokonce k terorizmu, protože nevidí žádný jiný způsob jak být vyslyšeni. Co můžeme dělat, když vůdci našeho světa a národů jednají jako blázni, pokoušející se řešit problémy konfrontací s nimi? Můžeme jen znovu citovat proroctví našich předků. Doufáme, že vás to bude zajímat, abyste byli lépe informovaní, protože se za nějaký čas vyplní."

"V souladu s tímto proroctvím, ten den přijde, když budou pronásledováni lidé ve vysokých postaveních. To bude příčinou, že se nakonec všechno vymkne kontrole. Hon nabude na síle a bude se šířit. Tuto situaci možná dokonce spustí sama Země. Nakonec nás to dožene až k tomu, čemu biblická verze říká Armageddon ( hopijská verze je velmi podobná ). Bude to finální, rozhodující bitva mezi dobrem a zlem. Přihodí se to pod jedním Bohem nebo náčelníkem. Proroctví říká, že pak budeme všichni mluvit stejným jazykem, a že právě v hopijské zemi, ve vesnici Oraibi , budou podle modelu a koloběhu náboženství koncipovány plány nového života. Zde také bude vynesen závěrečný soud nad zkaženými. Budou sťati a už víckrát nepromluví. Jestliže se to neuskuteční, nakonec dojde k totální zkáze přičiněním člověka nebo zásahem přírody. Pak bude nový život muset znovu začínat z jednoho děvčete a chlapce. Toto je děsivé proroctví a mnohými nebude podporováno."

"Je v proroctví Hopi, že v případě, jako je tento, mohou Navajo pomáhat naší věci. Také kmen Bahannas nebo Paiutů nám může pomáhat. Pochybujeme, že U.S. vláda bude chtít jen tak lehce uznat naši suverenitu."

"Jsou dva vodní hadi, jeden na každém pólu, s válečníky sedícími na jejich hlavách a ocasech. Tak to přikázala příroda, aby nás varovala před svými aktivitami a abychom věděli, že čas, který jsme obdrželi je krátký a musíme napravit sami sebe. Pokud odmítneme dbát jejích výstrah, válečníci propustí hady, ti se vzepnou do výše a všechno zahubí."

"Velmi se zajímáme o podnebí. Nikdo zdá se není schopen přesně předpovídat počasí ze dne na den. Avšak my, v souladu s našimi časovými značkami, víme kdy je správná doba aby určitá semena byla zaseta ve správnou chvíli. Jenže v posledních jarech jsme nebyli ochotni sázet přímo do pozdního sněhu a chladného počasí. Tady se znovu ukazuje, že snad jsou správná  naše starodávná proroctví o tom, že jednoho dne budeme sít s pytlíky na prstech (v rukavicích) a předtím odstraňovat sníh nohama. Léta budou stále kratší, aby kukuřice dozrávala pro sklizeň. Závěr si každý domyslí."

Otázka: "Bude to platit pro celý svět?" 
"To závisí na zeměpisných oblastech. V místech s odlišným podnebím se budou dít rozdílné věci. Například tropické země se mohou stát zeměmi pokrytými ledem, a Arktida se může změnit v tropy. K tomu ale nemusí dojít, jestliže my, lidé, přivedeme své vůdce k tomu aby něco udělali se zhoubnými záležitostmi páchanými na životním prostředí."

"Říká se, že až nová generace zjistí, že jsme nedělali nic pro udržení správného směru, mohla by nás vyhnat z našich domů na ulici. Toto utrpení bude odměnou za naše vlastní dílo. Nedostatek míru v našem duchovním bytí může spustit revoluci. Náš skutečný Bílý Bratr možná přijde a zjistí, že jsme opustili posvátné příkazy. Pak nás bude bičovat bez milosti." 

"Pohlédněme do budoucnosti očima našich proroků. Hopi byli instruováni, aby vypravovali o Velkém Očišťování právě v době, kdy se lidstvo bude opět stávat vysoce civilizovaným, se sklonem k bezstarostnosti vedoucí k sebezničení. Říkali, že na této cestě bude mít industrializovaný svět jisté problémy. Lidé budou znepokojeni změnami časů, a budou se muset přizpůsobovat, aby nalezli nový životní styl."

"Průmyslové národy se stanou bezstarostnými při opatřování stále větších zdrojů ze země. V domnění, že všechny tyto věci jim vydrží navždy, brzy vyčerpají přirozené zásoby. Projeví se nedostatek paliv a průmyslová mašinerie se zastaví. Stroje užívané k sázení, sklizni a dopravě se stanou zbytečnými. Police supermarketů s farmářskými produkty budou brzy prázdné; zemědělci a ti, kdo pěstují své vlastní potraviny, nebudou chtít prodávat své produkty. Peníze se stanou bezcennými. Bílý člověk s celou svou inteligencí a technologiemi nebude schopen napravit škody. Budeme svědky zvláštních událostí v přírodě i na Zemi, včetně lidstva."

"Moderní člověk pohlíží na dávné moudrosti a znalosti jako na mrtvé a neužitečné a už si jich neváží.  Když jde o jídlo, spoléhá moderní člověk na finanční systém a ne na Matku Zemi. Když se tohle stane v souladu s proroctvím Matka Země skryje svou výživu kvůli názoru, že starobylé jídlo není pro člověka dost dobré. Až když všechno jídlo zmizí, bude se moderní člověk pokoušet napravit svůj omyl a podmínky, které způsobil na Zemi, svými vynálezy. Bude se pokoušet najít nějakou metodu k zahojení způsobených ran, což nebude možné, když dosáhne bodu z něhož není návratu."

"Hopi hrají klíčovou roli v přežití lidské rasy díky vitalitě jejich společenství a schopnostem udržovat přírodu v rovnováze. Vzorec je prostý: Celý svět se bude otřásat a zrudne a pak se obrátí proti těm, kteří omezují Hopi."

"Toto proroctví je podobné biblické verzi toho, co se možná ještě přihodí. Říká, že prostí lidé se začnou zajímat o souvislosti a budou znechuceni hektickým světem. Budou obzvlášť proti krvežíznivé politice a prolhanosti světových vůdců. Tito obyčejní lidé světa se spojí a společně pustí do boje za světový mír. Uvědomí si, že jejich vůdci selhali. Lidé na vysokých místech budou štváni jako zvířata, možná terorismem. Vůdci naopak sáhnou k represím a začne vzájemná štvanice. Tento stav bude nabývat na síle a rozšíří se široko daleko. To dostane svět mimo kontrolu. Revoluce by mohla vypuknout i na naší půdě." (v USA)

"Osvoboditelé přijdou ze západu s velkou silou. Budou padat z nebe jako déšť. Nebudou mít žádný soucit. Nesmíme vycházet na střechy domů a dívat se. Vytahají nás za uši, jako neposlušné děti. Bude to definitivní, rozhodující bitva mezi dobrem a zlem. Tento boj očistí lidská srdce, uzdraví Matku Zemi z nemoci a zbaví nás zkažených."

"Pokud se toto nevyplní, náš Velký Tvůrce prostřednictvím přírody udělá své v souladu s vlastními plány. Může to být totální zkáza v jakékoliv formě. Pouze bratr a sestra přežijí na počátku nové cesty života. Tento proroctví je děsivé a a nejasné. Asi je bezcenné pro většinu lidí."

"Možná bude vynalezena tykev plná popela, který kdyby spadl z nebe by vařil oceán a popálil půdu, na níž by pak mnoho let nic nerostlo. To by bylo znamením pro jisté Hopi, aby vydali své učení za účelem upozornit svět, že brzy může dojít k třetí a poslední události, která by mohla přinést konec veškerého života, kdyby lidé včas nekorigovali sami sebe a své vůdce."

"Závěrečná etapa, nazývaná Velký den Očišťování, je popsána jako Tajemství vejce v němž síly svastiky a Slunce, plus třetí síla, symbolizovaná červenou barvou, kulminují buď v celkovém obrození nebo totální anihilaci. Jak to dopadne, nevíme. Ale volba je na nás; válka a přírodní pohroma mohou spojit své síly. Úroveň násilí bude daná stupněm nespravedlnosti, která je příčinou sporů mezi lidmi celého světa a povahou narušení přírodní rovnováhy. V tento krizi budou bohatý i chudý nuceni prosazovat se stejnou měrou za účelem holého přežití."

"Skutečnost, že to bude velmi násilné, považují hopijští tradicionalisté za téměř jistou, ale člověk přesto ještě může snížit očekávanou míru násilí korekturami svého zacházení s přírodou a bližními. Především prastará duchovně založená společenství, jako Hopi, musí být zachována, a ne nucena opustit moudrou životní cestu a přírodní zdroje, které přísahala chránit."

"Umělý systém, který se teď snaží zničit lidi jako Hopi, je hluboce zapleten do obdobných znásilnění všude na světě. Zničující obrat předpovídaný v proroctvích, je součástí přirozeného pořádku. Jestliže ti, jimž se daří v tomto systému s jeho penězi a zákony, mohou zařídit aby bylo ničení hopijské kultury zastaveno, pak budou mnozí schopni přežít Den Očišťování a vstoupit do nového věku v míru. Ale jestliže nezbude nikdo, kdo by pokračoval v cestě Hopi, doufat v takový věk je marné."

"Protože se lidé znesvářili a ztratili mír kvůli rozporům vyvolaným způsobem života potrestal je Velký duch, Velký Tvůrce, už několikrát rozličnými způsoby. Přes to všechno tu vždy byla malá skupinka, která přežila, aby uchovala naživu původní způsob života. Tato skupinka pozůstává z lidí, kteří lpí na zákonech Tvůrce a drží duchovní cestu otevřenou, mimo koloběh zla. V souladu s našimi znalostmi ani my nejsme zcela mimo tento kruh."

"Nyní vstupujeme do období zkoušky, jejíž složení může potvrdit pouze Velký Tvůrce. Seskupení planet, o němž byli přátelsky informováni hvězdopravci, Hopi už dlouho očekávali. Jak se čas schyluje, předpověď přesně popisuje chování lidí v devadesátých letech tohoto století (zaznamenáno v roce 1990). Až bude konec blízko, uvidíme polární záři (aureolu) okolo nebeských těles. Čtyřikrát se objeví kolem Slunce jako varování, že MUSÍME přikročit k reformám."

"Ctižádostivých duší bude ubývat, zatímco počet lidí dobrého srdce, kteří žijí se Zemí v harmonii, bude narůstat, až do doby, kdy se Země zbaví zla. Pokud mají Hopi pravdu, bude nový svět dokonalý a Země znovu rozkvete. Duchovní brána je otevřená. Proč nespojit spravedlivé lidi? Ženě Horny Toad dala Massau'u slib, že přijde na pomoc v čas potřeby. Traduje se, že ona také měla kovovou přilbu. Když budou Hopi dodržovat svůj způsob života, Massau'u je povede, ale ne předtím, protože on je tím Prvním a on také má být Posledním."

 


Translation © gewo, 11.07.2001

STALKING WOLF