Preventivní a ozdravný proces v rámci metody K.I.S.S.
Jak na únavový syndrom a chronické choroby

Pro začátek si uvedeme prostý, ale málo známý poznatek, na nějž mne před lety upozornil jeden z mých slavných kolegů. Byl jedním z oněch pionýrských výzkumníků, patřících k vědecké galérce laboratorního charakteru. Jednoho dne v rozhovoru se mnou nečekaně, zato však velmi rezolutně prohlásil: „Během třiceti let psycho-biologických studií se mi podařilo ověřit, že lidé jsou mnohem pitomější než krysy!" Podivil jsem se, ale on vzápětí své tvrzení podložil.

K tomu stačí docela jednoduchý pokus. Dáte krysu do bludiště a na konec jeho levé chodbičky několikrát po sobě umístíte sýr. Jakmile krysa po několika zkušenostech zjistí, že sýr je většinou tam nalevo, bude pak na křižovatce chodbiček už pravidelně odbočovat vlevo. Pokud jí sýr přemístíme vpravo, krysa se znovu půjde podívat nejdřív doleva a teprve poté, až zjistí, že tam nic není, začne hledat jinde.
Věřte nebo ne, co se týče hledání cesty k „odměně“ je lidský tvor značně nezpůsobilý. Člověk, tato domněle „výše vyvinutá bytost“ je mnohem „chytřejší“. I když nalezne svůj „sýr“ několikrát po sobě vždy na levé straně, pravidelně a vždy vyrazí napřed vpravo a hledá tam, kde nic není. Poté začne systematicky prohledávat celé bludiště - přestože z předchozí zkušenosti ví, že hledaný „sýr“ byl v devíti případech z deseti vlevo.
Po třicetiletém výzkumu se nabízí jediné přijatelné vysvětlení - náš mozek je jaksi natvrdo propojený… tak, abychom jednali přesně tímto způsobem! Je to přírodní zákon.

Platnost tohoto „ústředního Prvního Zákona lidského chování“ byla ověřena nesčetnými testy a je snadno vysledovatelná v každodenním životě. Tento zákon praví, že lidé mají mocný sklon uplatňovat ze všeho nejdřív všemožné špatné volby, a ospravedlňovat tento iracionální postup stále složitější spletí „racionálních důvodů“. Teprve poté, až už jsou prozkoumány všechny varianty vyplývající ze špatné volby, a stále složitější vysvětlení jejich domnělé správnosti se změní v nepochopitelný blábol, jsou lidé ochotni (stále ještě plni nedůvěry) vzít v úvahu kouzelnou moc zkušeností a jednoduchosti. Pak už stačí prostě jít, odbočit vlevo a získat svůj „sýr“ prakticky ihned.

Nevysvětlitelný odpor k jednoduchosti a mocná touha babrat se ve složitých řešeních člověka vybavuje podivuhodnou neschopností, s níž pravidelně „míjí svůj sýr“. Zajímavé je, že této (ne)schopnosti exponenciálně přibývá s výší vzdělání a mírou zodpovědnosti, danou postavením toho kterého jedince. Prapodivné chování nutící člověka, aby vytrvale a tvrdošíjně hledal správné odpovědi na nesprávných místech, bychom v celé krysí populaci nebo i u jiných a mnohem nižších forem života marně hledali.

Životní zkušenost říká, že pokud se naše činy, výklady, konstrukce či teorie, týkající se libovolného problému, začínají topit ve složitosti, jsou s největší pravděpodobností mylné. Ve výkladu stále propracovanějších modelových „vysvětlení“ vesmíru, společnosti, zdravotnictví, chování atd., nám trvale uniká jednoduchý společný jmenovatel. Pátrání po něm zcela ignorujeme právě kvůli pevné víře, že složité problémy nemohou mít jednoduchá řešení…

Jistý čas jsem se zabýval simulacemi velmi rozvinutých, spletitých až překomplikovaných situací a pokoušel se touto cestou vědecky objasnit, proč věci fungují (ve skutečnosti tak ale nefungovaly) a jak budou fungovat pod ještě komplexnější teorií (a byly opět nefunkční…).
Trvalo mi to dlouho, ale pak jsem konečně jednoho dne zjistil, že patřím k stádu překomplikovaných a vše komplikujících pitomců!

Přitom se problém vyřeší prostým návratem k jádru věcí a jednoduchým „krysím smyslům“, protože pak obvykle rychle odpadnou všechny složitosti. Testoval jsem to mnohokrát na rozličných věcech a v 97 ze 100 případů dospěl k řešení. Z těchto důvodů jsem stále přesvědčenější o správnosti tohoto přístupu, a proto vůči sobě samému, na ostatních a celém okolí aplikuji tuto metodu, jíž říkám „K.I.S.S“.

Ne, není to název kdysi oblíbené hudební skupiny, ale terminus-technikus říkající: „Dělej věci jednoduše, hlupáku!“ (Keep It Simple, Stupid!) Vědci užívají kultivovaněji znějící pravidlo „Ockhamovy břitvy“ zděděné ze 14. století - tedy: „Je-li všechno ostatní stejné, pak je ta nejjednodušší teorie nejlepší.“ William z Ockhamu byl šiřitelem nominalizmu [1], považujícím obecniny za konvence, které jsou přirozeným předpokladem poznávání přírody. Jeho pohled bývá označován jako psychologický konceptualismus. Původní Ockhamovo tvrzení v latině je záporné prohlášení: „Frustra fit per plura quod potest fiery per pauciora" s pozitivním významem: „Je nesmyslné dělat s více, co lze udělat s méně.“ Příroda to všude potvrzuje a nabízí elegantní a jednoduchá přirozená pravidla s možností všestranného využití, jen je pochopit. Jako příklad může posloužit Thomsonův vztah E = mc2. Lze předpokládat, že základní rovnice jednotné teorie polí bude korektní a funkční jen tehdy, bude-li stejně elegantní a prostá. Nezastruněná.

(Druhý Zákon lidského chování najdou případní zájemci ZDE)


Dobrá. Ale jak do toho zapadá únavový syndrom (CFS) a jiné chronické choroby?

Ukázali jsme si, že složitost má vždy kořeny v jednoduchosti. Abychom rozmotali zdánlivě nepřehledný propletenec, musíme se vrátit zpět k počátku.

Záznamy o prvním významnému nárůstu výskytu CFS a rakoviny pocházejí z konce II. světové války. Čím byla tato doba zvláštní? Čím se odlišovala od předchozích desetiletí?

Krátce po válce se do měst nahrnul příval lidí z venkova, přírodní zemědělství se nezadržitelně měnilo v chemické a nový způsob spotřebního života s sebou přinesl větší tlaky a napětí. Trh s potravinami brzy ovládly polotovary a rychlé občerstvení a obklopili jsme se plasty. V následujících třiceti letech přibývalo „nových“ mikrobů, účinnost antibiotik klesala a vynořily se nové choroby.

Ještě stále nevidíte souvislosti?

Ano, je to tak: zjevnou příčinou CFS a mnoha dalších „chronických a smrtelných chorob“ je kvapná a pokračující změna přirozeného životního prostředí. K horšímu. Otravujeme se sami například tím, že každý den, celosvětově viděno, zavádíme do našeho životního prostředí na 30 000 nových chemických sloučenin, aniž by se někdo příliš trápil úvahami nad nepříznivými vlivy, které mohou mít na nás i ostatní pozemský život.

Nepřirozená strava, chemické, nic neléčící „udržovací medikamenty“, permanentní stres, jemuž jsme vystaveni, to vše se seskupuje ve stále silnějším týmu bojujícímu proti nám. Tato neblahá směsice kompromituje imunitní a zažívací systém a rozvrací metabolismus a vnitřní mikrobiální rovnováhu našeho těla. Patogeny a cizopasníci postupně získávají převahu a v ochranném doprovodu nestravitelných chemikálií, určených k prodloužení skladovatelnosti masově produkovaných potravin a polotovarů, nacházejí cesty do krevního řečiště. Pak už je to jen řetězová reakce s rostoucí systémovou složitostí a stovkami příznaků.

Jako každá řetězová reakce má i tato určitý bod, z něhož už není návratu. Rakovina je všude na postupu a systémy státní zdravotnické péče se navzdory astronomicky vysokým investicím po celém světě hroutí.


Je K.I.S.S. řešením i v tak složité situaci?

Jistě! Říká nám, že abychom to zvrátili, musíme jen znovu začít jíst, pít a žít jako lidé před 80 lety! Kvůli tomu ovšem nemusíme zapudit moderní techniky a uchýlit se do jeskyní. V posledních letech se novou cestou vydalo už mnoho lidí. Například podle údajů Ministerstva zemědělství USA se v uplynulých deseti letech zvýšil podíl produkce ekologických produktů 45-krát.

Ale pozor! K.I.S.S. v dnešních podmínkách vůbec neznamená rychle, levně a snadno! Bude od vás vyžadovat úsilí, sebeobětování i něco peněz. Podle toho, jak dlouho kdo trpí CFS či jinou chronickou chorobou, potrvá návrat ke zdraví s K.I.S.S. asi 6 až 24 měsíců. Velmi přitom záleží na cílích, které si stanovíte a na vaší víře v konečné vítězství nad chorobou. Včasná prevence je proto o to důležitější.

Jak na to?

Pro začátek je podstatné ujasnit si několik základních, ale rádo opomíjených věcí.

-- Musíte si především opravdu plně uvědomit, že máte jen toto tělo a během tohoto života už nedostanete žádné jiné.

-- Chcete si udržet v pořádku tělesné funkce, být zdraví a plní energie, nebo vyčerpaní a nemocní trpět dlouhá léta v bolestech, než předčasně zemřete?

-- Jaký máte žebříček hodnot - dáte přednost novému autu, televizoru, či bůh ví čemu jinému, před sebou samým? Opravdu vážně se zamyslete nad tím, co chcete.

-- Chcete trpět? Dobře, pak neztrácejte čas dalším čtením.

-- Chcete být zdraví? Správné rozhodnutí… ale jak toho chcete docílit? Chcete se snad uzdravit tak, že péči o své vlastní zdraví a tělo přenecháte někomu jinému, nebo o ně raději budete pečovat sami?

Váháte?

Zamyslete se. Je to vaše vlastní tělo a vaše vlastní zdraví, pravda? Proč by to tedy mělo někoho jiného vůbec zajímat? Pokud to někoho zajímá, pak pouze z ryze ekonomických důvodů; myslí jen na svůj zisk, ne na váš užitek!

-- Odpovězte si bez dlouhého přemýšlení na otázku: Co je mocnější? Mladá věda, nebo prastaré rostliny? Přirozené „krysí“ smysly okamžitě řeknou, že historie umělých „léčiv“ - jež jsou v lepším případě jen ubohými kopiemi z kontextu vytržených přírodních sloučenin - je kratší než 100 let. Sloučeniny produkované přirozenou cestou rostlinami naproti tomu mají historii delší než 3 miliardy let. Z „krysího“ hlediska jsou umělé „léky“ okamžitě mimo soutěž!

Už víte, v čem je jádro věci?


Pokud se rozhodnete zůstat dlouho naživu ve zdraví díky vlastní péči, pokuste se projít třemi následujícími testy. Ukáží vám, na které straně chodby schovali váš „sýr“. Pomohou vám pochopit z čeho pramení CFS a ostatní chronické choroby, odhalíte vrozené schopnosti vlastního těla a rozpoznáte, do jaké míry musíte poopravit to, v co dnes věříte, své představy, názory, cíle a priority.

Postup
„Co nás usmrtí před naším časem je vždy pomsta těch, které jsme včas nevzali na vědomí.“ Čínské přísloví

Lidem nedochazí pravý smysl slova, běžně používaneho i v češtině při popisu činnosti zažívacího ústrojí či obecně tělesných funkcí. To slovo je mikroflóra a doslovně znamená „droboučké rostliny“. Ty, když s nimi zacházíme špatně, se brání, změní nás v rostlinu a skončíme -- v květináči…

Ze všeho nejdřív si pořiďte větší diář a hned od první strany, a dále, co nejpřesněji popište veškeré nedobré pocity a příznaky (dále P&P), které u sebe pozorujete v posledním půlroce. Nepospíchejte, dejte si načas. Vzpomeňte si kdy se poprvé projevily a všechny podrobně popište. Nevíte-li si rady, nahlédněte pro inspiraci na seznam 99 příznaků uvedených na konci článku. Není snad nutné připomínat, že budete-li přitom podvádět, podvedete jen sami sebe. Vypište si také všechno, co vás v životě stresuje a označte původce těchto tlaků (stresory).

Až budete hotovi s inventurou P&P přistupte ke prvnímu, níže popsanému kroku. Přitom si buďte vědomi, že než se začnete cítit lépe, budete se zprvu cítit mnohem hůř. Nepropadejte panice. Veďte si podrobné záznamy o tom, co jíte, jak se cítíte, a co si myslíte o vaší nemoci. Myšlenky jsou „věci“ a nemoc je také věc, která čerpá svou energii z vašich starostí, nenávisti, stresu, smutku, strachu a negativního myšlení. Mějte svou chorobu za nejlepšího přítele, mějte ji rádi a představujte si sami sebe (buďte stále specifičtí), jako byste už byli zase úplně zdraví a plní energie. To vaši nemoc skutečně oslabí.

Pokuste se vyloučit ze života tolik stresu kolik jen můžete a nevěřte nikomu, kdo říká, že mezi stresem a nemocí či myslí a tělem neexistuje přímé spojení. Jestliže se po prvním kroku začnete cítit lépe, přistupte k druhému. Nepřestávejte si vést podrobný denní záznam o příznacích, reakcích a pocitech, mějte vaši nemoc rádi a pohlížejte na sebe jako na zdravé.

Až zabere druhý krok přistupte k třetímu. A opět: denně podrobně zapisujte pozorované příznaky, reakce, pocity, mějte rádi vaši nemoc a představujte si, že jste zdraví.

Když dokončíte třetí krok vezměte si den volna a uchylte se na nějaké tiché, klidné místo. Vraťte se v deníku úplně na začátek a porovnejte záznamy první inventury P&P z doby před prvním krokem s pocity a příznaky, zaznamenanými po ukončení třetího kroku. Tak. A jak to s vámi vypadá? Nesnází ubylo, že? Jste skutečně čistší, lehčí a zdravější. Jiskříte životem a energií, již jste neměli už měsíce nebo dokonce i léta.

Kdo nepocítí žádný rozpoznatelný rozdíl, ten se podvedl.

Škoda. Ale může to vždycky zkusit znova.


Testy

První krok. Vyhledejte spolehlivého hydroterapeuta, který vám pomůže od ztvrdlých zbytků nestráveného jídla a jedovatého odpadu, vrostlého do tlustého střeva. Dohodněte si termíny pro jednu nebo dvě hydroterapie v rozmezí jednoho týdne, anebo se po prvním ošetření přizpůsobte doporučení hydroterapeuta. Celkem bude zapotřebí nejméně šesti výplachů. Máte-li přes 50 a jíte maso, bude jich pravděpodobně nutné provést i více. Pamatujte, že i auto s pečlivě udržovaným motorem nemůže podat žádný výkon, má-li ucpaný výfuk.

Na celou proceduru budete potřebovat dva až šest týdnů. Zařiďte si také každodenní saunu. Začněte s půlhodinou a pobyt v sauně postupně prodlužujte jak dlouho snesete, třeba i na hodinu. Je docela možné, že po sauně dostanete vyrážku. Žádnou paniku, ničím jste se tam nenakazili. Je to naopak dobré znamení, protože s potem odcházejí první jedy, a to může trvat i měsíce.

Druhý krok. Změna stravy. Když si sjednáte termín pro hydroterapii, přestaňte po 2 - 3 dnech požívat jídla a nápoje, které jste dosud jedli, a na které jste byli zvyklí. Přestaňte do těla dodávat vše, co obsahuje bílý cukr, mouku jakéhokoli druhu a v jakékoli formě moučných výrobků, jakékoli maso a masné výrobky, mléko i takzvané mléko (pasterizované nebo UHT kapaliny) a mléčné výrobky, „zdravé“ ztužené tuky a rafinované směsi olejů neurčitého složení a původu. Dále nekonzumujte nic, co je v obchodech pěkně zabaleno v plechovkách, lahvích nebo jinak. Žádný alkohol, žádné pivo, žádnou Pepsi, Colu či jiné šumivé nápoje. Především nic „lite“!

Pokud si myslíte, že bez masových proteinů nelze přežít, vezměte v úvahu, že ta největší pozemská zvířata jsou vegetariáni. Odkud berou potřebné proteiny? Z rostlin a plodů - nejí žádné maso a žádné vařené jídlo, vše, co jí, je syrové.

Z předchozí stravy na novou postupně přecházejte během 2 - 3 dnů. Od této chvíle budete jíst pouze saláty z ekologicky čisté a čerstvé syrové zeleniny (zatím žádné plody) a pít hustší zeleninové šťávy – žádné „zaručené produkty“ z TetraPacku z obchodu, ale vlastnoručně udělané doma, v odšťavovači nebo mixéru. Pijte je buď čisté nebo ředěné odfiltrovanou vodou v poměru 1:1, potřebujete-li ušetřit. Každý den, podle potřeby, vypijte 1,5 až 3 i více litrů těchto šťáv. Zaženou hlad i žízeň. Je jedno jakou zeleninu použijete, ačkoli zelenina červené, oranžové a tmavozelené barvy je nejlepší. Nejezte nic jiného, než syrové saláty a nepijte nic, než tyto šťávy a čistou odfiltrovanou vodu.
Co se vody týče použijte vhodný filtr, ale nejlepší bude, když si ji sami načerpáte z některého z lidově proslulých horských pramenů. Všechny další poznámky o vodě se týkají takto upravené nebo horské vody, která nesmí obsahovat žádný chlór, fluoridy a CO2!

K přípravě salátů používejte jen čistý, panenský, za studena lisovaný olivový nebo lněný olej. (Například oleje od Country Life; k dostání v prodejnách Vega.)

Jako doplněk můžete denně brát B-komplex a 3 až 5g vitamínu C. Držte se stále v dosahu toalety a vždy zkontrolujte, co jste „vyprodukovali“. (Pro někoho možná nezvykle otevřené řádky o tom, jak se z těchto „produktů“ poučit, jsou ZDE.)

Pokračujte s novým stravováním po celou dobu hydroterapie. Velmi pravděpodobně shodíte trochu na váze, ale to nikomu neuškodí. Stále se sledujte a každodenně si poznamenávejte jak se cítíte. V průběhu tohoto kroku rovněž můžete dostat vyrážku (viz obrázek), naznačující, co se vám kde čistí. Opět platí: nepanikařit a pokračovat. Je to boj.

Třetí krok. Ukončili jste hydroterapii a většinu škodlivých starých usazenin ve střevech mezitím nahradily zeleninové živiny. Teď jste připraveni na desetidenní zážitek s citronovou dietou (dále citronáda). K tomu potřebujete alespoň 4,7 litru čistého javorového sirupu. (Nekupujte ale žádné nezaručené „originální“ sirupy v láhvi; jsou to náhražky, v nichž bývá jen roztok obyčejného cukru, barvivo a chemická příchuť.)

Dále budete potřebovat něco přes 50 citrónů, trochu čerstvého kayenského nebo maďarského pepře, něco zázvoru a více než 40 litrů vody.
Citrónovou šťávu v žádném případě nelze zaměnit náhražkou v plastikové lahvi z obchodu; musí být vždy čerstvě vylisovaná ze zralých plodů!

Než začnete s citronádou přestaňte jíst zeleninu (a cokoli jiného) a v následujících dvou dnech pijte denně jen 2 - 3 litry čerstvě vymačkaného pomerančového nebo grapefruitového džusu. Nikdy ne hotovou šťávu z obchodu! Třetí den použijte jemné rostlinné projímadlo (nebo až 15g jednorázovou dávku vitamínu C, zapitou půllitrem vody) a týž den postupně vypijte ještě 2 - 3 litry vody. Nic víc. Žádné jídlo ani jakýkoli jiný nápoj.

Další den hned zrána začnete s citronádou. Opět, nezapomeňte se vždy zdržovat poblíž toalety, pozorujte se, pište denně podrobný diář a v příštích 15 dnech přestaňte navštěvovat saunu.


RECEPT
--------------------------------------------------------------------------------
VAROVÁNÍ!

Nijak „po česku“ nepozměňujte nebo nenahrazujte následující přísady nebo poměry ničím, co zde není výslovně uvedeno. Jinak si můžete ublížit! Tuto po staletí používanou recepturu otestovaly milióny lidí okolo celého glóbu.
--------------------------------------------------------------------------------

Jednu dávku citronády tvoří směs těchto složek

-   30 ml čerstvě vymačkané citrónové šťávy

-   30 ml pravého, tmavého přírodního javorového sirupu

-    1 malá kapka koncentrované šťávy z čerstvé kayenské papriky nebo maďarského pepře

- 300 ml čisté filtrované (nebo horské) vody

--------------------------------------------------------------------------------

Dávku dobře smíchejte dohromady dřevěnou či plastovou lžící (nikdy ne kovovou!) a pomalu, během 5-10 minut, vypijte. Denně budete muset vypít alespoň 10 dávek této citronádové směsi (vážíte-li přes 75kg, lépe 12) po dobu minimálně deseti dnů. Můžete případně i déle, pokud budete cítit potřebu a zásoby.

Aby bylo úplně jasno: znamená to, že se budete živit pouze tímto nápojem - žádné jiné jídlo není povoleno.


Proč ten zákaz, a k čemu to všechno slouží?

Zaprvé: musíte dát tělu šanci, aby nemuselo vynakládat žádnou energii k zažívání (zažívací proces spotřebuje až 60% ve stravě dodané energie) a mohlo ji využít na vlastní opravy.

Zadruhé: budete-li se chtít podvést a sníte v průběhu citronádové diety nějaké jídlo, ublížíte si. V nejlepším případě budete mít pocit, že musíte umřít, a ať jste ateistou budete se modlit k Bohu, aby si vás vzal. V nejhorším případě upadnete do komatu a jestliže vás někdo hezky rychle nedostane do nemocnice, může si vás Bůh vzít sám od sebe…
Proto - NEPODVÁDĚJTE!
To není legrace, ale velice vážná věc!

Nezapomeňte se pozorovat a během celého režimu citronády vést podrobný denní záznam o tom, jak se cítíte, jaké máte či nemáte příznaky.

V prvních 3 - 5 dnech bude tělo přizpůsobující se změně doslova řvát, z žaludku a tlustého střeva se budou linout velice nezvyklé zvuky a cosi vás bude neodolatelně pudit k ledničce. Nenechte se zlákat, netrapte se tím a nepropadejte panice!

V dalších 5 - 7 dnech tělo samo fixuje pomocí zeleninových živin, které máte usazené ve střevech. Počítejte s tím, že v prvních několika dnech můžete ztratit na váze, ale tím se netrapte, budete hezčí a štíhlejší. Javorový sirup se postará o váš mozek a voda s citrónovou šťávou o tělesné funkce. Pamatujte, že sestáváme téměř ze 70% z vody.
Při pocitu hladu klidně vypijte jednu dávku citronády navíc nebo pijte vodu dle libosti. Sledujte jak se cítíte a veďte o tom podrobný zápis. Na dobu kdy budete v režimu citronádové diety si můžete vzít volno ze zaměstnání, ale není to nutné, budete mít vždy dostatek energie k práci, kterou pravidelně děláte.


Přechod

V zájmu zjednodušení popisu řekněme, že ukončíte citronádu desátým dnem (rekordy se pohybují mezi 40 až 80 dny).

Po desetidenním půstu je NEVYHNUTELNĚ NUTNÉ velice opatrně a pomalu přecházet zpět do normálu!!

Postup

Jedenáctý den postupně vypijte 1,5 – 2,5 litru čerstvě vylisované pomerančové šťávy, zředěné vodou v poměru 1:1 a vody dle libosti.

Dvanáctý den totéž, ale teď už pijte nezředěnou, čerstvě vylisovanou pomerančovou šťávu. Můžete také začít obnovovat střevní flóru pomocí kultury Acidophilus/Lactobacillus, podávané v prášku nebo v kapslích.

Na třináctý den si znovu připravte 1,5 – 2,5 litru džusu. Tentokrát už to ovšem bude směs z celých pomerančů nebo grapefruitů, takže nápoj bude obsahovat nezředěnou, čerstvě vylisovanou pomerančovou šťávu i s dužinou v lehce zahuštěné konsistenci, ale musí to být tekuté. Můžete k tomu přidat i trochu čerstvě udělané mrkvové šťávy. Rozdělte si pití této směsi na celý den; případný pocit hladu zahánějte pitím vody dle libosti.

Čtrnáctý den si připravíte totéž na dopoledne. K obědu už můžete mít první mixovanou „čvachtanici“ z různých syrových plodů (žlutých, červených nebo oranžových) a k večeři si můžete dát totéž ze směsi syrových zelenin (tmavozelených). Jste-li hladoví, pijte buď čerstvé šťávy nebo vodu.

Patnáctý den si nachystáte totéž na ráno, ale k obědu už můžete mít první salát ze syrového ovoce a zeleniny. Avšak namísto abyste na posezení snědli ohromnou mísu, jezte salát po malých přesnídávkových dávkách celé odpoledne a k tomu pijte čerstvé šťávy nebo vodu. Večer si uvařte lehkou domácí zeleninovou polévku ze všech žlutých, oranžových, červených a tmavozelených zelenin, které seženete. Nepoužívejte k přípravě polévky žádnou sůl, žádnou mouku, ničím ji nezahušťujte; žádná koření - kromě kayenského nebo maďarského pepře či zázvoru.

Šestnáctý den začnete s hustým džusem z pomerančů (včetně dužiny) a k obědu si dejte už normální domácí zeleninovou polévku (ale žádný Masox a podobné směsi!). Po zbytek dne dne jezte nějaké plody nebo zeleninu v přesnídávkových porcích a pijte čerstvě vylisované šťávy nebo vodu. V večeru si dejte další porci zdravé domácí zeleninové polévky a zeleninový salát s čistým olivovým olejem. Po zbytek dne pijte čerstvé šťávy nebo vodu.
Spěte dobře.

Tímto končí přechodné období po půstu. To ovšem neznamená, že sedmnáctý den slavnostně zahájíte několika pivy, klobásou nebo picou a k obědu spolykáte mísu vepřo-knedlo-zela s ještě více pivy… Ne! Tím byste dokonale zničili vše, co jste pro sebe až doteď udělali! Ale vím, že se vám to nestane, protože zatímco jste drželi citronádovou dietu, jistě jste mysleli dopředu a koupili nebo si vypůjčili nějakou vegetariánskou kuchařku, že? Takže teď budete vařit nápadité polévky a lahůdky a střídat je se syrovou zeleninou a saláty. Necpěte se, jezte pět či vícekrát denně. Pokračujte v pití 1,5 a více litrů vody nebo šťávy denně, sledujte a zapisujte pečlivě vše, co jíte, jak se cítíte, jak to vypadá s vaší energií, které příznaky už odezněly a jaké ještě zůstávají.


Závěrem


Tyto tři velmi jednoduché testovací kroky, nevyžadující nic víc než důslednost a sebedisciplínu, jsou zde proto, abyste měli příležitost na základě osobní zkušenosti ověřit rozdíl, který může vyvolat troška pročištění a něco zdravé, živé potravy. Tyto kroky by vám měly ukázat přímou cestu k nalezení „sýra“.
Jestliže jste nešvindlovali, měli byste se cítit mnohem mnohem lépe. S novou energií a nezamlženým mozkem se můžete vypravit za úplným uzdravením do říše bylin. Jen tam lze totiž nalézt ty správné přírodní enzymy, modulátory a regulátory - substance které vašemu tělu umožní samostatné rozhodnutí v jakém množství, kdy a kde je bude využívat. Bohužel, vaření, maso a nepřirozený způsob zpracování olejů, mouky a mléčných produktů přírodním látkám škodí a většinou je zničí tak, že už neprospívají, ale naopak pomalu zabíjí.

Pokud opravdu vážně uvažujete nad úplným dokončením obnovy a kypícím zdravím (tohle je jen test) musíte projít celkovým procesem v následujícím pořadí:
- zbavit se cizopasníků;
- vyčistit si játra, žlučník a ledviny;
- vyčistit střeva, znovu osadit vnitřní flóru, podpořit imunitní systém a nadledvinky a vše zakončit očistou krve a plic.

Že nevíte jak na to?
S nově získanou energií a zkušenostmi už jistě najdete cestu sami. Čtěte časopisy, knihy, projděte si internet, rozmlouvejte s jinými lidmi a přijdete na to, jak očistit všechny vaše orgány pomocí praktik a prostředků užívaných dávno předtím, než propukla pandemie „moderní petrochemické medicíny“.

Na cestě za zdravím objevíte kdo je Hulda Clark a budete číst její knihy, zjistíte kdo byl Royal Rife a čím se zabýval, vypátráte, co je zapper, kde si ho obstarat či jak postavit a jak použít. Zjistíte co je „Clustered“ nebo „Harmonic water“, co je Sterinol, co je pravý kefír z kavkazských hor, co umí kyslík nebo ozón a spoustu jiných věcí. Také zjistíte, co zapříčiňuje amalgam a fluoridy, jak špatný je Aspartam a jeho klony, co způsobují rafinované oleje a ztužené rostlinné tuky, a tak dále.

Na cestě trvající 6 až 24 měsíců se naučíte mnoho. Myslete pozitivně, jednejte pozitivně, věřte sami v sebe a sebeopravné moudrosti vašeho těla - a zvítězíte! Jednoho dne na cestě za zdravím s překvapením zjistíte, že každá nemoc je vyléčitelná pokud je včas rozpoznána, a pokud člověk má vůli a znalosti, potřebné k návratu ke zdraví a životu bez nemocí.
Získáte vlastní akademickou hodnost a od tohoto okamžiku budete zodpovědně a znalecky pečovat o své zdraví a budete mít plné právo být na to zatraceně hrdí!

Po celou dobu se pečlivě pozorujte, veďte si podrobný deník a poznamenejte si v něm všechno, co vám dopomohlo k vyléčení. Bude vám neocenitelným rádcem. Nakonec, když už budete bez potíží, si dejte slib: odstraním ze svého života napětí - jakkoli je to jen možné. Každý rok si udělám jeden nebo dva výlety k hydroterapeutovi, každý rok si pročistím játra, žlučník, ledviny a plíce a každý rok budu po několik dnů v měsíci používat zapper.

Po zbytek dlouhého života pak ve vlastním zájmu nikdy nepoužívejte mikrovlnku, jezte jen jídla sestávající většinou ze zeleniny (více syrového, méně vařeného + plody) a něco ostatních proteinů. Vyhněte se bílému rafinovanému cukru, umělým sladidlům a přílišnému množství uhlohydrátů. Užívejte denně 2 - 3 polévkové lžíce za studena lisovaného lněného oleje (Omega 3+6) smísené s neslazeným jogurtem, vypijte denně přes 1,5 litru tekutin (pouze čerstvé doma udělané džusy + filtrovanou či horskou vodu) a nezapomeňte ani na každodenní sklenici pravého domácího kavkazského kefíru.

Pak budete štíhlí, šťastní a zdraví.

K.I.S.S & hodně štěstí!


NEPŘEHLÉDNĚTE!

UVEDENÉ  POSTUPY  V  ŽÁDNÉM  PŘÍPADĚ  NELZE  POUŽÍT  BERETE-LI  JAKÉKOLI  LÉKY  PŘEDEPSANÉ  LÉKAŘEM!    PŘÍPADNÉHO  SVÉVOLNÉHO  PŘERUŠENÍ  DOSAVADNÍ  LÉČBY  SE  DOPUSTÍTE  NA  VLASTNÍ  NEBEZPEČÍ!   AUTOŘI  ČLÁNKU  NENESOU  ŽÁDNOU  ODPOVĚDNOST  ZA  VYLÉČENÍ  ČI  NEVYLÉČENÍ  JAKÉKOLI  OSOBY  STEJNĚ  TAK,  JAKO  ZA  PŘÍPADNÉ  ŠKODY  NA  ZDRAVÍ,  K  NIMŽ  MŮŽE  DOJÍT  DODRŽOVÁNÍM  ČI  NEDODRŽOVÁNÍM  ZDE  UVEDENÝCH  BODŮ  KONTROLNÍ  OČISTNÉ  KŮRY.


Vysvětlivky

[1] Nominalizmus je středověká filozofická nauka hlásající, že obecné pojmy jsou pouze výplodem našeho myšlení, pouhými jmény (flatus vocis = závany hlasu), eventuálně pojmy (terminizmus), za nimiž není skutečná existence. Opakem je realizmus. Zakladatelem byl Roscelin (asi 1050 - 1120), hlavním šiřitelem formy terminizmu byl William of Ockham (1285-1349), jenž jej rozvedl ve filosoficko-teologický systém. To je skutečný základ, o nějž se opírá „pravidlo Ockamovy břitvy“, k němuž se v nouzi jako k argumentu tak rádi uchylují moderní vědci, převážně bez znalosti jeho pozadí… (zpět do textu)

----------------------------------------------