HAARP
High Frequency Active Auroral Research Program
Díl 1.


Program HAARP, oficiálně odstartovaný roku 1993 a podle názvu zdánlivě mírový "projekt pro aktivní výzkum polární záře", ve skutečnosti je pod společnou správou vojenského letectva a válečného námořnictva Spojených států amerických. Jeho základna je v Gakona na Aljašce. Oficiálně má sloužit k "výzkumu, simulaci a řízení ionosférických procesů, které by mohly ovlivnit výkon komunikačních a kontrolních systémů" a na svém webu se tak i tváří.

Vlk v beránčím rouše
Systém HAARP je plánován tak, aby v konečné fázi byl schopen vysílat 3,6 gigawattový paprsek efektivního vyzářeného výkonu (ERP) vysokofrekvenční energie do ionosféry s cílem:

• generovat signály o extrémně nízké frekvenci (ELF) pro udržování komunikace s ponořenými ponorkami;

• vést geofyzikální sondy k rozpoznávání charakteru přirozených ionosférických procesů, aby bylo možné vyvinout technologii k jejich zmírnění nebo ovládání;

• vytvářet ionosférické čočky, soustřeďující velké množství vysokofrekvenční energie, jako prostředku ke spouštění ionosférických procesů, jichž lze potenciálně využít pro účely rezortu obrany;

• dosažení elektronového urychlování infračerveného záření (IR) a dalších optických emisí, které mohou být použity "k úpravě vlastností šířených rádiových vln"(!);

• generování ionizace uspořádané podle geomagnetického pole k "řízení odrazových nebo rozptylových vlastností rádiových vln";

• využití nepřímého ohřevu k ovlivnění šíření rádiových vln a rozšíření "potenciálních možností vojenského využití zdokonalených ionosférických terminologií".


Co to opravdu umí?
Po dokončení první fáze bude mít (nebo už má?) HAARP výkon 1,7 gigawatt (1,7 miliardy wattů!) ERP, vyzařovaný v pásmu frekvencí od 2,8 do 10 MHz. Toto vysílání by mohlo zapříčinit nevratné poškození svrchních vrstev atmosféry. Pro představu: vysílaná energie je 3000× větší než výkon nejsilnějších komerčních rozhlasových vysílačů s amplitudovou modulací (AM).
Studie vlivu systému HAARP na životní prostředí vypracovaná US administrativou na straně 440 připouští, že HAARP může představovat extrémně vážnou hrozbu.

Jak už bylo předesláno, HAARP může na hranici kosmického prostoru generovat vlny o extrémně dlouhých frekvencích, které se vracejí zpět k zemskému povrchu. Těchto vln lze využít mnoha různými způsoby, jako je například komunikace s ponorkami, ale i cílená tvorba zhoubných biologických a mentálních účinků u specificky vybrané části populace.

"Mikrovlnné zbraně tohoto druhu mají téměř vždy výjimečně pronikavý účinek" (obzvlášť tehdy jsou-li neseny pulsy ELF). Cílem je částečná nebo úplná dezorientace nebo narušení fyzické či mentální stability takto napadených osob. Tyto elektromagnetické systémy tedy mohou být v každém případě použity k produkci mírného až silného fyziologického rozvratu, perceptuální deformaci nebo dezorientaci" (viz aplikace psychotronických zbraní).

Potenciální využití umělých elektromagnetických polí je rozsáhlé. Mohou být globálně použita k dosažení změn počasí, vyvolání slabosti, nemocí a znuděné nálady obyvatelstva nebo, u citlivějších jedinců, ke spuštění záchvatů neovladatelného šílenství. To vše může být jednotlivě nebo kombinovaně použito jako záminka k odůvodění totální státní kontroly (policejní stát).

Tento systém je schopen vytvořit obdobné situace, jakými byly například obrovské požáry v Idahu a Montaně v létě 2000. Místy denně zasaženými až 20 000 ohnivými údery by se staly oblasti se stanovišti vojenských zásob, munice, ale také zákopy a opevnění. Jak ukázaly zkušenosti z obou světových válek, úderům těchto zbraní by se nevyhnulo ani civilní obyvatelstvo...

Druhé zařízení typu HAARP je umístěno v Norsku, třetí patrně na území bývalého SSSR...

Je spuštění HAARP důvodem "náhlého nedostatku elektrického proudu" na západním pobřeží USA? Pokud ano, a pokud americká vláda jde až tak daleko, že riskuje plošnou nespokojenost obyvatelstva, jsme svědky velmi vážného pokusu, který prozatím nemá obdoby.


Závěrem

Vzhledem k padesátileté historii intenzívní práce na vývoji neustále zhoubnějších programů sloužících "k pochopení a následnému řízení procesů ve svrchních vrstvách atmosféry", by bylo ukvapené předpokládat, že HAARP je jen jakýsi izolovaný experiment, který se nebude dále rozvíjet.

• Bylo by nepředložené nespojovat HAARP s konstrukcí kosmických laboratoří, které jsou samostatně projektovány Spojenými státy. HAARP je nedílnou součástí dlouhé historie výzkumu kosmického prostoru a promyšleného výzkumu výrazně vojenské povahy.
Vojenské aspekty spojené s těmito projekty jsou burcující.

• Možnost kombinace HAARP / Space Shuttle, která by byla schopna kdekoliv na zemský povrch předat ohromné, s nukleární bombou srovnatelné množství energie  prostřednictvím laserových nebo částicových paprsků, je děsivá.

Takový projekt by pravděpodobně byl představen patriotizmem masírované veřejnosti jako "kosmický štít proti přilétajícím nepřátelským raketám" nebo, těm ještě hloupějším, podán třeba jako vynález na opravu ozónové vrstvy...Literatura:

C.L. Herzenberg, Physics and Society, April 1994.

R. Williams, Physics and Society, April 1988.

B. Eastlund, Microwave News, May/June 1994.

W. Kofinan and C. Lathuillere, Geophysical Research Letters, Vol 14, No. 11, pp 1158-1161, November 1987 (Includes French experiments at EISCAT).

G. Metz and F.W. Perkins. Ionospheric Modification Theory: Past Present and Future, Radio Science, Vo1.9, No. 11, pp 885 -888, November 1974.


Ze smíšených zdrojů        

POKRAČOVÁNÍ

translation © gewo 30.06.2001